Tillämpningar

Övriga

DISABs olika vakuumaggregat och systemlösningar kan användas inom en mängd olika industrier, anpassade för många olika tillämpningar. Andra vanliga industrier är bland annat: