Tillämpningar

Byggmaterial

Våra vakuumaggregat och systemlösningar används av många stora företag i bygg- och anläggningsbranschen, för rengöring, materialhushållning och för återföring och återvinning av material. Detta gäller särskilt för murbruks- och gipstillverkning, eftersom råmaterialet i dessa processer är mycket finkornigt och därför svårt att hantera manuellt och med konventionella dammbegränsningsmetoder.

Olika tillämpningar av DISABs vakuumteknik används för att förvandla problem till lösningar för företag inom bygg- och anläggningsindustrin genom att arbeta med tillämpningar såsom: 

  • Allmän städning för att uppfylla en hög standard av arbetsmiljölagar.
  • Återvinning av råmaterial
  • Återanvänding av råmaterial

Kontakta oss idag för mer information om hur vi kan hjälpa dig! 

 

Customer Testimonial:
Vårt produkterbjudande består till mesta dels av sand och cement. Eftersom cement orsakar stora dammproblem är det viktigt med en säker och effektiv städutrustning. I mer än 30 år har vi använt oss av DISABs maskiner och vakuumsystem då de är väldigt robusta och tillförlitliga. Det var väldigt länge sedan vi använde oss av en borste och skyffel för att städa. Idag är DISABs utrustning en del av vår dagliga produktionsprocess för att snabbt, enkelt och säkert hålla rent. 
WEBER, Sverige