Tillämpningar

Cement & Betong

Det har visat sig att så mycket som 10% av cementfabrikens slutprodukt går förlorat i form av materialspill inom fabriksområdet och i produktionsanläggningen. Då cement har ett marknadsvärde på ca 60 USD/ton blir det snabbt mycket pengar som kan gå förlorat under ett år och det är inte så konstigt att cementanläggningar runt om i världen strävar efter att försöka minska det slutliga spillet.  

Utvecklingen mot allt högre cementkvalitet innebär dessutom att tillverkarna måste arbeta med allt mindre partikelstorlek, vilket naturligtvis förvärrar spillrelaterade dammproblem. 

Rengöring, transport och materialåtervinning inom cementindustrin
På DISAB har vi hjälpt cementanläggningar med att få bukt med både materialspill samt dammbildning genom att installera våra vakuumsystem för att på så sätt enkelt, säkert och effektivt kunna suga upp spillt material som sedan återinförs till produktionen samt transportera bort damm som bildats. 

DISABs olika maskiner och systemlösningar används främst för att minska stilleståndstid orsakat av fel och haverier i produktionsanläggningen eller av driftavbrott som orsakat materialspill. När varje minut räknas måste materialet tas undan så snabbt som möjligt för att systemet ska kunna repareras och åter komma i drift.
 
DISABs vakuumaggregat fungerar utmärkt att användas för olika delsystem och tillämpningar inom cementindustrin:
  • Cementkvarnar
  • Runt skopelevatorer
  • Elektrostatfilter
  • Runt transportband
  • Runt cementugnar
  • Emballeringsanläggningar
  • Silorengöring
 
Vakuumsystem för ATEX kassificerad miljö
DISAB tillverkar utrustning som kan användas i ATEX klassificerad miljö, det vill säga arbete i explosionsfarlig miljö. ATEX omfattar ett brett område. Det kan gälla energibolag med fastbränsle, oljebränsle och/eller naturgas, snickerier, jordbruk, lackerinsföretag, pulver- och kemihantering i olika former med mera.

 Läs mer om ATEX i vår broschyr. 
Customer Testimonial:
Vi var ute efter ett system som kunde hjälpa oss att uppnå tre mål:
1. Suga upp det grovkorniga råmaterialet så att vi kan återföra det in i produktionen.
2. Suga upp det finkorniga slutmaterialet så att vi kan återanvända det.
3. Hjälpa oss med den vardagliga städningen och underhållet för en förbättrad arbetsmiljö.

Vi har provat många olika maskiner och lösningar men inget har kunnat matcha DISAB när det kommer till luftflöde och sugkapacitet. 

- Hanson Cement, UK