Gatu- & Industrisopmaskin

DISA-CLEAN: En damm- och vattenfri sopmaskin

Att ta upp mer skräp och grus är inte den största utmaningen för dagens gatu- och områdesrengöring. Istället läggs mer och mer fokus på att bekämpa luftföroreningarna i såväl stads- som industrimiljön. Då pratar man främst om att minska mängden PM10 och PM2.5 partiklar i luften och på marken. Precis som alla andra DISAB-maskiner och -system, använder sig DISA-CLEAN av vakuum för att effektivt och permanent ta bort dessa hälsovådliga PM10 och PM2.5 partiklar. Genom unika borstlösningar med undertryck orsakar DISA-CLEAN inga hälsovådliga dammoln under körning och behöver därför varken vatten eller kemikalier för dammbindning, vilket gör att den kan användas både inomhus samt vid frystemperaturer med risk för isbildning. EUnited Municipal har certifierat DISA-CLEAN med högsta möjliga betyg, 4 stjärnor, i deras tester. Genom regelbunden användning av DISA-CLEAN kan man effektivt ta bort dessa små partiklar som orsakar försämrad hälsa, dålig stads- och arbetsmiljö, samt dokumenterat många förtida dödsfall i både städer och industrier. Ladda ner vårt produktblad här.
En ny metod att bekämpa luftföroreningar
DISA-CLEAN är DISABs unika lösning att effektivt, utan att använda vatten, ta bort skadliga partiklar genom att använda ett kraftfullt vakuumsystem. Det kraftfulla vakuumsystemet med en 4-stegs separation med  högeffektiva partikelfilter avlägsnas PM10 och PM2.5 partiklar effektivt och permanent. Tack vare att driften sker helt utan vatten, spolas inga föroreningar ut i dagvattensystemet och inget förorenat slam med finkornigt damms stannar kvar på vägytan. Det ger även möjlighet att köra maskinen under vintertid vid minustemperaturer, eller att använda för att ta upp material som man inte vill blanda med vatten. Dessutom fungerar DISA-CLEAN lika effektivt under våta förhållanden - det kraftiga vakuumet gör att ytan blir ren och nästan helt torr efter vakuumsugningen. DISA-CLEANs borstar är genom den unika konstruktionen även de helt dammfria. 
Med en drifthastighet på upp till 20 km/h, har DISA-CLEAN en imponerad timkapacitet på upp till 50 000 m2, vilket är överlägset bättre jämfört med traditionella sopbilar. 
 
Effektiv gatu- och områdesrengöring
Det finns många fördelar med att använda DISA-CLEAN. Vid regelbunden körning minskar till exempel problemen med skadliga dammpartiklar, såväl under som varaktigt efter körningen, jämfört med traditionella sopbilar. När DISA-CLEAN används, sugs damm och partiklar effektivt upp och ytan rengörs ner till porerna. Andra fördelar med DISA-CLEAN är: 
  • Effektiv hög-vakuumsugning = tar permanent bort damm samt PM10 och PM2.5 partiklar 

  • Ingen användning av vatten = förhindrar att förorenat vatten rinner ut med ytvattnet i dagvattenbrunnar

  • Ingen användning av vatten = ingen risk för isbildning vid vinterkörning

  • Dammfri borstning= förhindrar att farliga partiklar virvlar runt under städningen

  • Unik 4-stegsfiltrering = förhindrar att farliga partiklar blåses tillbaka ut med processluften

  • Drifthastighet = upp till 20 km/h

  • Längre driftstid per dag = inga tidsödande avbrott för att fylla på med vatten