NYHETER

2021-11-23
Pressrelease

New sales company for DISAB and Rolba in Finland


Läs mer »

DISA-CLEAN på Barmarksdagarna | 2019-01-09

Den 20-21 mars hålls Barmarksdagarna i Järfälla. Då finns det möjlighet att lyssna till Tomas Björk (DISAB) som gästföreläser om olika lösningar för effektiv avfallshantering och källsortering i stads- och parkmiljöer. Detta är något som nyhetsbrevet Gröna Trender uppmärksammar genom att publicera en artikel om vår DISA-CLEAN. Lär artikeln här.