KOMMANDE EVENT

2020-06-19
DISAB ställer ut på Hillheadmässan
Pga COVID-19 har Hillhead-mässan blivit framflyttad och nytt datum är satt till den 21-23 juni, 2022.
Läs mer »

DISAB deltog på Barmarksdagarna | 2019-03-29

DISAB deltog i ACAMA Konsults konferens ”Barmarksdagarna” i Järfälla mars 2019.

Under de två dagarna kunde deltagarna lyssna till en mängd olika intressanta föredrag inom Barmarksdrift, det vill säga skötsel & underhåll av Gata & Park. Bland annat presenterades en studie i Dammbindning, i hög grad relevant för nu aktuella vårstädningen och sandupptag i våra kommuner, där även DISABs DISA-CLEAN deltagit och visat goda resultat. För något år sedan deltog DISA-CLEAN i Borlänge kommuns vårstädning och under bara 7 dagars 2-skift samlade DISA-CLEAN in hela 67 fulla lass med vintersand och grus, vilket motsvarar ca 150 ton. DISA-CLEAN använder vakuumteknik för att suga upp den stora mängd uppsamlat material och klarar därför av att utföra jobbet utan att damma.

Under konferensen bistod DISABs Uppsala-baserade kund, SL Road Cleaning, med att demonstrera DISA-CLEANs imponerande uppsugningsförmåga. SL Road Cleaning använder DISA-CLEAN till vardags för bland annat sandupptag från gator & vägar, asfaltfräsrengöring samt för spårvägsrengöring. 

DISABs Tomas Björk deltog också som föredragare och berättade om Avfallshantering & Källsortering i Park & Stadsmiljö, och presenterade hur DISABs produkter kan vara en del av en effektiv avfallshantering genom våra mobila avfallssugar för såväl Parker och Bostäder, samt hur DISA-CLEAN kan användas för att effektivt tömma underjordiska skräpkorgar med stor volym genom slangsugning.

Vi tackar för ett par intressanta dagar och ser fram emot att delta även vid nästa års konferens.