NYHETER

2022-02-17
Tord Kallioniemi new CFO for DISAB
On March 1, 2022, Tord Kallioniemi will take over as Group CFO of DISAB. With extensive experience from international expansion and business development, he will make a strong contribution to DISAB's future growth journey.
Läs mer »
2021-11-23
Pressrelease

New sales company for DISAB and Rolba in Finland


Läs mer »

DISAB förvärvar ROLBA | 2020-12-02

DISAB förvärvar ROLBA

DISAB Vacuum Technology AB (DISAB Group) har förvärvat samtliga aktier i ROLBA Svenska AB (ROLBA). Förvärvet är en del av tillväxtstrategin för DISAB Group, som bl.a. innefattar DISAB Vacuum Technology, DISAB-TELLA, DISAB Rental, Hyrtab I Halmstad, HYR IN i Ängelholm samt utländska dotterbolag.
 
Förvärvet kompletterar varumärkesportföljen och blir en ledande leverantör av mobil utrustning för torrsugning, högtrycksspolning, våtsugning samt avvattningsteknik mot entreprenad och industri i Norden. DISAB Groups fokus kommer fortsatt vara att skapa tillväxt genom att bemöta kundens dagliga behov i form av förstklassig service och flexibilitet, sortiment, teknik och kvalitet.
 
DISAB Group etablerades 1976 och är marknadsledande inom tillverkning och uthyrning av industritillämpningar med vakuumteknik. Sedan 2016 har DISAB Group diversifierat sina tjänster inom uthyrning genom etablering av DISAB Rental, samt förvärven av Hyrtab och HYR IN. Koncernen kommer 2021 sammanlagt ha 300 anställda med en omsättning på 650 MSEK.
 
”Förvärvet av ROLBA är DISAB Groups fortsatta steg vad gäller expansion. ROLBA är ett mycket välskött bolag som under de senaste tio åren visat en exemplarisk förmåga att skapa tillväxt och vuxit snabbare än övriga marknaden. Vår gemensamma ambition är att fortsätta expandera ROLBA och DISAB Group, både på hemmaplan i Norden, samt i övriga världen genom befintliga dotterbolag och vårt nätverk med agenter. Jag ser mycket fram emot att fortsätta expandera DISAB Vacuum Technology med ROLBA som systerbolag, skapa ytterligare mervärde för befintliga och nya kunder, samt utveckla nuvarande och framtida organisation”, säger Mats Lindskog, VD och koncernchef för DISAB Group.
 


”Jag är mycket nöjd över att välkomna DISAB Group som ROLBAs nya ägare. Tillsammans delar vi företagskultur, syn på tillväxt och vikten av expansivt företagande med kunden och teknik i centrum. Tillsammans kan vi dra nytta av varandras erfarenhet, inte minst när det gäller utveckling av teknik, sortiment och övriga tjänster. Vår gemensamma målsättning är att fortsätta växa tillsammans med våra befintliga och nya kunder genom att ständigt arbeta med vidareutveckling och modern teknik för att effektivisera kundens vardag. Vidare är jag är övertygad om att båda bolagen kan lära sig av varandra och tillsammans använda det till fördel för våra kunder”, säger Urban Åhrlin, VD för ROLBA.
 ”Tillsammans med min kompanjon Bo Callgren har vi sedan 1993 långsiktigt arbetat med att utveckla ROLBA till att bli en ledande leverantör av mobil utrustning för högtrycksspolning, våtsugning och  avvattningsteknik i Norden; därmed är jag mycket nöjd över det arbete som Urban Åhrlin utfört som VD. Det är med stor tillfredsställelse jag ser att DISAB Group blir ny ägare till ROLBA, då båda bolagen har mycket gemensamt, men också mycket att tillföra varandra. Och jag känner stor tillit till DISAB Groups ägarstruktur som bygger på industriell erfarenhet blandat med entreprenörskap och målmedveten långsiktighet”, säger Lennart Eriksson, tidigare ägare av ROLBA.