NYHETER

2021-11-23
Pressrelease

New sales company for DISAB and Rolba in Finland


Läs mer »

DISAB lanserar en ny video | 2020-09-01

Stopp i produktionen orsakat av damm eller materialspill kan bli ganska kostsamt för ett företag. Genom att använda sig utav ett DISAB vakuumsystem kan man reducera kostnaderna genom att få kontroll över materialspillet. Våra maskiner och systemlösningar används främst vid hantering av vått och torrt materialspill, rengöring, dammuppsamling samt återvinning av värdefullt material.