KOMMANDE EVENT

2020-06-19
DISAB ställer ut på Hillheadmässan
Pga COVID-19 har Hillhead-mässan blivit framflyttad och nytt datum är satt till den 21-23 juni, 2022.
Läs mer »

DISAB presenterar en ny teknik på Eurocoke Summit | 2019-04-01


När Eurocoke Summit går av stapeln i Amsterdam finns DISAB på plats för att presentera sin unika lösning för hantering av aska och damm inom stålindustrin. Kraven som ställs på stål-och metallindustrin av slutanvändaren, myndigheter och kringliggande kommuner ökar när det gäller att ta fram en handlingsplan för de ska minska dammutsläpp. DISABs kompletta vakuumsystem är lösningen på problemet.

Mattias Pettersson, Teknikchef på DISAB, berättar, "Tack vare DISABs nya teknik kan man numera hantera upp till 600° varm aska, damm, gjutsand samt övriga heta material som bildas under produktionsprocessen. Det kraftfulla och helt automatiska vakuumsystemet har en uppsugningsförmåga på upp till 25 ton aska/damm per timme" avslutar Pettersson.

Genom att använda ett vakuumsystem minskar man risken för produktionsstillestånd inom stålindustrin. Det blir dessutom enklare och snabbare att ta vara på det materialspill som uppstår.

För mer information ring oss idag på 08-514 505 70.