NYHETER

2022-02-17
Tord Kallioniemi new CFO for DISAB
On March 1, 2022, Tord Kallioniemi will take over as Group CFO of DISAB. With extensive experience from international expansion and business development, he will make a strong contribution to DISAB's future growth journey.
Läs mer »
2021-11-23
Pressrelease

New sales company for DISAB and Rolba in Finland


Läs mer »

DISAB vinner en stor order | 2020-02-13

DISAB har tagit hem en order för leverans av vakuumsystem till ett reningsverk i västra Sverige. Projektet anses vara mycket komplicerat då kunden kräver 100 % uptime för att säkerställa att de boende i kommunen ska kunna använda sina toaletter och spola utan att det orsakar stopp i avloppet och rörsystemet.

Idag använder sig kunden av tryckluft för att sortera bort de sanitära olägenheter (blöjor, tops med mera) som spolas ner i toaletten. Men nu väljer man att istället installera ett stationärt vakuumsystem för att skapa en säkrare arbetsmiljö för de anställda på reningsverket samt för att få ett mera tillförlitligt och flexibelt system. Vakuum är ett effektivt sätt att transportera material utan att medföra de risker som ett föråldrat trycksatt system kan ge.

Ordern, som är värd ca 5 miljoner kr omfattar 2 vakuumenheter á 160 kW, kundanpassade filteravskiljare samt ca 250 meter rörsystem och planeras vara installerat i mars månad, 2020.

”Vi är otroligt glada över att få förtroendet att leverera ett vakuumsystem till kunden”, berättar Mattias Pettersson, Teknikchef, DISAB-TELLA. ”Det är ett mycket avancerat system och en unik installation som efterfrågar stabila och kraftfulla vakuumenheter samt ett avancerat styrsystem för att få hela ruljangsen samt logistiken att fungera”, avslutar Mattias.


Konstruktör Mathias Bergström (tv) och Teknikchef Mattias Pettersson (th).