Tillämpningar

Energi

DISAB erbjuder ekonomiska, effektiva och miljövänliga lösningar på spillhanteringsproblemen. DISABs vakuumteknik minskar stilleståndstid orsakad av maskinfel, haverier eller andra produktionsavbrott, samt möjliggör snabba reparationer för kortast möjliga stillestånd.

Några exempel på DISABs maskiner och utrustning bäst används inom kraftverk och energisektorn är: 
  • Rengöring av fickor och svåråtkomliga ställen i pannor och pannanläggningar inför underhåll och inspektion
  • Torr bortforsling av flygaska från pannöverbyggnader, in-och utloppskanaler för stoftavskiljare och säckfilterhus, bränsletrattar och -fickor, ventilationsgaller och skorstenar
  • Återvinning av vått eller torrt kolspill från mottagning och hantering av kol
  • Bortskaffande av flygsand från understationer i ökenområden 

Maintenance Programs

Det är vanligt förekommande att kraftverk behöver stängas ner vid omfattande underhåll. Man har därför bara en kort och intensiv period där det ges tillfälle komma åt och grovstäda inne i turbiner och fläktar för att ta bort det smuts och damm som bildats. Våra kunder som arbetar i denna miljön uppskattar den lättillgänglighet och kraftfullhet som våra vakuumaggregat erbjuder samt för den höjda arbetsmiljöstandarden som våra maskiner och lösningar medför.  


Läs om hur Mälarenergi lyckades få en mer effektiv lönsamhet genom att minska tiden vid sina driftstopp.


Kontakta oss idag för mer information om hur vi kan hantera ert materialspill!
 

Customer Testimonial:
Vi är mycket nöjda med städsystemet från DISAB. Det uppfyller våra krav på att hålla rent och bidrar till en driftsäker produktion. Med en effektiv städutrustning får man en renare och trivsammare arbetsmiljö för alla som jobbar här. 

Öresundskraft Kraft & Värme, Sverige