Våra lösningar

Gatu- och industrisopmaskin

Det blir det mer och mer vanligt att städer och industrier upplever en ökad luftförorening. På DISAB tar vi socialt ansvar och anser att vår spetskompetens inom vakuumteknik kan bidra till en förbättrad miljöpåverkan. Vi arbetar efter målet att alltid skapa dammfria industriella miljöer. 

 

 

Idag tar vi vår målsättning till en ny nivå. Vi anser att det inte enbart är inom industrier som vi ska skapa dammfria miljöer, utan vi satsar stort på att även minska luftföroreningen inom städer. Vi har därför tagit fram och utvecklat DISA-CLEAN, en dammfri och vattenfri sopmaskin för gatu-och områdesrengöring som använder vakuumsugning för att ta bort PM10 och PM2.5 partiklar. 

 

DISA-CLEAN

Att ta upp mer skräp och grus är inte den stora utmaningen för dagens gat- och områdesrengöring. Istället läggs det mer och mer fokus på att minska luftföroreningarna.
Läs mer »