Tillämpningar

Kommun

Fler och fler städer känner av en ökad luftförorening orsakad av damm och skadliga PM10 och PM2.5 partiklar. DISA-CLEAN är en gatu-sopmaskin som effektivt använder sig utav ett kraftfullt vakuum för att permanent ta bort smuts, damm och PM10 och PM2.5 partiklar från marken och luften. DISA-CLEAN är ett dammfritt alternativ till de traditionella sopmaskiner och behöver därför inte heller använda något  vatten för att minska uppståndelsen av dammoln.  

 

Några vanliga tillämpningar inkluderar: 

  • Borttagning av skadliga PM10 och PM2.5 partiklar för att förbättra luftkvalitén. 
  • Allmän gaturengöring. 
  • Tågspårsrengöring. 
  • Med mera...


Kontakta oss idag för mer information eller för att boka in en demo!
 

Customer Testimonial:
För höga halter av farliga partiklar är ett problem vi har på många vägar. Efter att ha kört DISA-CLEAN på några gator i city förbättrades resultatet och de farliga PM10 partiklarna minskade. En annan fördel med DISA-CLEAN är att den inte använder något vatten, vilket gör att den kan köras även vid vinterväglag utan att det blir isbildning på gatorna.
Stockholm City, Sverige