Vilka vi är

Ledningsgruppen

DISAB koncernen arbetar som fristående affärsenhet inom Ferrata Holding AB och består av DISAB Vacuum Technology AB och dess helägda dotterbolag DISAB-TELLA AB, DISAB UK Ltd, DISAB GmbH, DISAB Rental, HyrTab Holding AB och HYRIN i Ängelholm AB.

På DISAB har vi nästan 100 anställda och partners runt om i världen. Vi strävar efter att skapa trygghet och förtroende bland våra anställda, skapa en plattform där man kan utvecklas och växa i sin roll. Vi tror att nyfikenhet och engagemang föder idéer och möjlighet till förbättring. Med sin vision, kunskap och ledarskap stöttar DISABs ledningsgrupp de anställda och partners till att utvecklas och tillsammans får vi organisationen att växa. Ledningsgruppen är ansvarig för företagets globala utveckling, strategier samt styrning.