Tillämpningar

Massa- & Pappersindustrin

DISABs maskiner och utrustning används ofta inom massa- och pappersindustrin i syfte att minimera stilleståndstiden, förbättra produktkvaliteten och samtidigt återföra värdefullt material till processen. Råvaruförbehandling, lokal energiförsörjning och själva huvudproduktionsprocessen i massa- och pappersindustrin innebär en mängd olika tillämpningar, såväl våta som torra, för DISABs vakuumsystem.

 

Reducera halten av luftföroreningar

Pappersindustrin genererar ofta en stor mängd damm. Vi hjälper många företag inom denna industri att minska mängden skadliga luftburna partiklar samt att förbättra det allmänna underhållet. Många av våra kunder upplever snabbt en förbättring av arbetsmiljön i och med minskad dammängd, främst i annars svåråtkomliga utrymmen runt tillverkningsmaskinerna. DISABs maskiner och vakuumaggregat används ofta inom följande tillämpningar: 

  • Renhållning runt transportband: bortskaffande av bark samt uppsamling och lagring av spån
  • Bortskaffande av aska och rengöring av pannhus
  • Rengöring av kalkupplag och blandare
  • Rengöring av pappersmaskiner
  • Avlägsnande av sediment från tankar och silor

 

 

Kontakta oss gärna idag för mer information om hur vi kan hjälpa dig! 

 

Customer Testimonial:
Tack vare användningen av DISABs maskiner och städutrustning kunde vi effektivisera vår städning och det dagliga underhållet av anläggningen genom att snabbt och enkelt få bort damm och annat spill. 
Norbord Inc., UK