Våra lösningar

Separata enheter

När man konstruerar ett stationärt vakuumsystem består komponenterna av vakuumaggregat, filteravskiljare och föravskiljare. Dessa enheter fungerar inte en och en, utan måste kopplas samman med ett komplett vakuumsystem.  
Kontakta oss idag för mer information.

Vakuumaggregat

Kompletta fristående vakuumaggregat som är avsedda att användas tillsammans med någon av våra olika filteravskiljare.
Läs mer »

Filteravskiljare

DISAB erbjuder komplett fristående filteravskiljare med inbyggd fallkammare eller cyklonavskiljare, för anslutning till någon av våra vakuumenheter.
Läs mer »

Föravskiljare

En föravskiljare används som komplement i ett vakuumsystem, till exempel för återvinning eller avfallshantering i processen.
Läs mer »