Tillämpningar

Stål & Gjuteri

Damm och materialspill kan orsaka allvarliga kvalitetsproblem i stål- och metallproduktionsprocessen. Ibland kan det dessutom vara grunden till produktionsstopp eller dyrbara reparationer. Spillet består ofta av värdefullt material som kan återföras in i produktionsprocessen. DISAB erbjuder ett effektivt och miljövänligt alternativ att ta bort damm och spill samt återanvändning av värdefullt materialspill.

DISABs vakuumteknik används främst för att minska stilleståndstid orsakad av fel och haverier i produktionsanläggningen eller av driftavbrott som orsakats av materialspill. När varje minut räknas måste materialet snabbt tas bort för att systemet ska kunna repareras och återigen komma i drift. 

Vi har arbetat med många olika projekt för gjuteri, masugnar och koksverk. Några av våra vanligaste tillämpningarna ger en ökad: 
  • Effektiv resurshantering och arbetsplatsrenhållning
  • Förbättring av produktivitet och arbetsmiljö
  • Återföring av materialspill från transportband, blandare, krossverk och avlastningsområden
  • Rengöring av kranbryggor
  • Rengöring av processfilter
Heta stålverk 
Det ställs ökade krav på stål- och metallindustrin från användare, myndigheter och kommuner att ta fram planer för hur man ska minska dammutsläpp. DISAB har med sin långa erfarenhet av materialhantering med vakuum och med standardenheter som grund, tagit fram en helt ny teknik att hantera varmt material. Metoden kan bland annat användas inom stålindustrin, när askan som kommer från isoleringsmaterialet och som ligger som ett lock över gjutformen måste avlägsnas. Vi erbjuder idag ett komplett system som tillgodoser de höga krav som ställs på just stål- och metallindustrin. Vårt unika system är utvecklat för att kunna hantera mycket varmt material, upp till 600°C, och kan på så sätt minska dammutsläpp samt förbättra  den allmänna arbetsmiljön runt omkring, både i och utanför, fabriken.  Klicka för att spela videon!


Kontakta oss idag för mer information om hur vi kan hjälpa dig! 

 

Customer Testimonial:
En DISAB SkipVAC™ erbjuder så pass bra sugkapacitet att operatören enkelt kan städa runt arc welding machines, down the pits and around the cable trays and conveyor lines. Numera kommer vi enkelt åt områden som tidigare varit väldigt svåråtkomliga. Tack vare att vi använder en DISAB SkipVAC™, lyckas vi maximera tiden vid städning. Jämför man det med hur vi brukade ha det så är det numera betydligt mer effektivt.  
- Tata Steel, UK