Hem

Tillämpningar

DISABs utrustning och systemlösningar kan användas till oändligt många olika tillämpningar för att spara tid och pengar. Det mest vanliga är att man tillämpar DISABs vakuumteknik för att städa och ta bort smuts, damm och materialspill inom stora industrianläggningar. Rengöring av utrustning och bortskaffande av processpill är av stor betydelse i de flesta verksamheter, av flera skäl:
  • spill kan försämra produktkvaliteten och sänka produktiviteten 
  • spill kan medföra förlust av värdefullt material
  • spill kan orsaka driftstörningar och maskinskador som innebär dyra reparationer och ökad stillestånd
  • spill kan försämra arbetsmiljön och påverka företagets anseende negativt, särskilt om kunder och andra samarbetspartners ges möjlighet att besöka produktionsanläggningen


En dammfri lösning

DISABs vakuumsystem och gatusopsmaskiner erbjuder en dammfri möjlighet att hålla rent och att forsla bort och återinsamla materialspill. Nedan finner du en sammanställning av branscher där vakuumteknik och vakuumsystem visat sig vara den bästa, i vissa fall den enda, lösningen för materialhantering och materialåterföring, förbättrad materialhushållning eller bättre arbetsmiljö. Våra kunder finns runt hela världen och vår unika erfarenhet och expertkompentens speglar sig då vi arbetar inom många olika tillämpningar.  

DISABs maskiner och systemlösningar är utformade för att kunna hantera torrt, vått och sörjigt material. De vanligaste tillämpningar är inom cement, stål, energi, kommun och entreprenad. 

 

Tänk på mer än bara tanken! Kontakta oss idag så hjälper vi dig att hitta rätt lösning.

Entreprenad

Våra kunder är problemlösare som dagligen möts av olika uppdrag. Våra maskiner och systemlösningar tillhandahåller den flexibilitet våra kunder behöver.
Läs mer »

Cement & Betong

Det har visat sig att så mycket som 10% av råmaterialet i en cementfabrik blir spillt material. Sluta förlora pengar, låt DISAB hjälpa dig ta hand om spillet.
Läs mer »

Stål & Gjuteri

Damm och materialspill kan orsaka allvarliga kvalitetsproblem i alla steg i stål- och metallproduktionsprocessen. DISAB är en effektiv och miljövänlig lösning på problemet.
Läs mer »

Energi

DISABs vakuumteknik minskar stilleståndstid orsakad av maskinfel, haverier eller andra produktionsavbrott.
Läs mer »

Massa- & Pappersindustrin

DISABs maskiner och utrustning används inom massa- och pappersindustrin i syfte att minimera stilleståndstiden, förbättra produktkvaliteten och samtidigt återföra värdefullt material.
Läs mer »

Bulkgods & Mineral

Hantering av bulkgods och mineral innefattar vanligen olika former av lossning, transport, lagring och lastning av råvaror.
Läs mer »

Byggmaterial

Olika tillämpningar av DISABs vakuumteknik används för att förvandla problem till lösningar för företag inom bygg- och anläggningsindustrin.
Läs mer »

Kommun

Fler och fler städer känner av en ökad luftförorening orsakad av damm och skadliga PM10 och PM2.5 partiklar.
Läs mer »

Övriga

DISABs olika maskiner och systemlösningar kan användas inom en mängd olika industrier, anpassade för många olika tillämpningar.
Läs mer »