Om oss

Utmärkelser & certifieringar

 ISO 9001:2015

DISAB Vacuum Technology AB har granskats av Intertek och är i överensstämmelse med kraven i ISO 9001:2015. Ledningssystemet är tillämpligt för utveckling, produktion, försäljning och underhåll av mobila vakuumutrustningar, som med vakuumteknik suger upp och transporterar bort damm, produktionsspill och annat material för återvinning och miljöförbättring. Läs vår ISO kvalitetspolicy här. DISABs Miljöpolicy


DISABs kärnverksamhet är att utveckla och producera mobil och stationär vakuumutrustning för miljö- & industrisanering och material hantering. Vi skall bidra till minskad miljöpåverkan genom att sträva efter att minska vår verksamhets miljöbelastning och resursanvändning, öka vår positiva miljöpåverkan och våra medarbetares miljömedvetenhet om vårt dagliga beteende.

Läs hela vår Miljöpolicy här. 


Uppförandekod

Klicka här för att läsa vår Uppförandekod.


 AAA Högsta Kreditbetyg

AAA – är det högsta kreditbetyg ett aktiebolag kan få. För att få AAA krävs det att företaget omsätter mer än 2 miljoner, har varit verksamt i minst 10 år och har nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt.

 

 


EUnited Municipal Equipment

 

DISABs DISA-CLEAN har blivit certifierade med högsta betyg, 4 sjärnor, enligt EUnited Municipal Equipment standard som riktar sig mot sopbilar i stadsmiljö och mäter uppsugningsförmågan av PM10 och PM2.5 partiklar.


 

Stichting Indutriële Reiniging (SIR)

SIR organisationens mål är att främja en säker arbetsmiljö inom olika industriella städtillämpningar.  
SSG Entre
SSG Entre är en branschstandard för säkrare arbetsmiljö på industrianläggningar. Genom att vara certifierade enligt SSG Entre kan vi säkerställa att vi har de nödvändiga kunskaper inom säkerhet och arbetsmiljö som krävs för att urföra arbete på olika industrianläggningar.