Vilka vi är

Vår historia

Det som 1976 startade som ett litet företag i södra Sverige, har årtionden senare vuxit till en stor global organisation. Genom åren har DISAB alltid arbetat efter ett klart mål: att skapa en dammfri industriell arbetsmiljö.

Vår kunskap och den erfarenhet vi har, gör oss till det ledande företag vi är idag. Varje dag ser vi nya möjligheter där vår kunskap och våra vakuumsystem kan implementeras för att säkert och effektivt få jobbet gjort. 

Tänk på mer än bara tanken

På DISAB arbetar vi konstant med att utveckla vårt företag och finna nya möjligheter för våra produkter och system. Den oftast mest förekommande tanken som folk får när man tänker på vakuumteknik inom industriella miljöer är att använda det för att suga torrt material, såsom damm, smuts och materialspill. DISABs olika vakuumsystem är ett utmärkt alternativ att använda för att ta bort smuts, damm och materialspill. Men våra maskiner och olika vakuumsystem är även ett utmärkt alternativ vid andra tillämpningar som till exempel när det kommer till att hantera både vått och sörjigt material. Vi fortsätter att se nya användningsområden och idag ser vi att det finns ett ökat behov av att effektivt kunna städa större ytor och områden. Det är därför vi har tagit vår kärnverksamhet, vakuumteknik, och anpassat den för att kunna fungera även i stadsmiljöer genom en specialdesignad gatu-sopbil som städar med hjälp av ett kraftfullt vakuumsug. 

DISAB fortsätter att växa och vi fortsätter att utveckla nya lösningar på tillämpningsområden. En stor del av vår framgång är långsiktiga relationer, profesionell nyfikenhet och strävan efter att ständigt förbättra.
 
DISABs tidlinje med viktiga milstolpar 
 
1976
Dalby Industri Service AB (DISAB) grundas och blir sedan DISAB Vacuum Technology AB.
1981
Produktgruppen DISAB Centurion™ introduceras på marknaden
1984
Gotland Ltd grundas.
1986
TELLA System AB grundas.
1994
Den första DISAB Centurion™ LN vakuumlastaren säljs.
1994
DISAB Centurion™ P modell introduceras på marknaden.
1996
Den första ADR-utrustade vakuumlastaren säljs.
1997
DISAB Vacuum Technology AB köper TELLA System AB som sedan byter namn till DISAB TELLA AB.
1997
DISAB Sweepvac™ introduceras på marknaden.
1999
DISAB Vacuum Technology AB flyttar till Eslöv som sedan blir huvudkontoret.
2003
Den första vakuumlastaren med en högtippsfunktion säljs.
2008
DISAB expanderar genom att förvärva Gotland Ltd och startar därmed en försäljnings- och eftermarknadsenhet i England.
2009
DISAB Fullflex slangarm introduceras på marknaden.
2010
Den första ATEX utrustade vakuumlastaren säljs.
2010
Vårt service centra i Heywood, England öppnas.
2012
Gotland byter namn till DISAB.
2015
Den första applikationen för heta stålverk installeras.
2016
Vår 1 000 enhet av mobil vakuumlastare säljs och levereras.
2016
DISAB Rental grundas i Sverige.
2018
DISA-CLEAN blir PM10 och PM2.5 certifierad av EUnited Municipal med 4 stjärnor.
2018
DISAB UK slår rekord genom att installerar ett 3 500 meter långt stationärt vakuumsystem i Liverpool.
2019
Slangarmen DISAB MultiFLEX lanseras.
2020
DISAB Futurion lanseras.
2020
DISAB förvärvar Rolba.
2021
DISAB expanderar och startar DISAB Rolba Oy i Finland.
2021
DISAB expanderar och förvärvar Road Marking Equipment (RME).