Hem

Våra lösningar

DISAB är ett företag som visar vägen när det kommer till att applicera olika lösningar genom att effektivt använda sig av vakuumteknik för att transportera bort damm, smuts och materialspill från olika industriella anläggningar. Vi tillverkar och utvecklar ett brett sortiment av industriella vakuumsystem och utrustning som används av både små och stora företag inom olika verksamheter. Oavsett om våra kunder behöver hjälp med att minska luftförorening eller har problem med damm, kiseldioxid och materialspill, kan våra olika vakuumsystem användas som ett snabbt, säkert och hållbart alternativ för att återanvända materialspill, transportera bort damm & avfall och användas vid städning inför inspektioner eller regelbunden grovstädning med mera. 
 
Förbättrad arbetsmiljö
På DISAB är vi väldigt stolta över våra olika vakuumsystem och vi har som mål att de ska hjälpa och underlätta för våra kunder att följa de olika lagar och förordningar som finns för en säker och förhöjd arbetsmiljö. 

Våra olika maskiner och systemlösningar används inom många olika industrier som till exempel hamnar, gjuteri, stålverk, papersbruk, avfallshantering, cement, betong, kommuner och inte minst entreprenadsbranschen.

 

 

Vakuumsystem för ATEX klassificerad miljö

DISAB tillverkar utrustning som kan användas i ATEX klassificerad miljö, det vill säga arbete i explosionsfarlig miljö. ATEX omfattar ett brett område. Det kan gälla energibolag med fastbränsle, oljebränsle och/eller naturgas, snickerier, jordbruk, lackerinsföretag, pulver- och kemihantering i olika former med mera.


Läs mer om ATEX i vår broschyr. 

DISAB Service Solutions

Inkluderat med alla våra maskiner och utrustning följer DISAB Service Solutions programmet där allt ifrån reservdelar & accessoarer till utbildning, service och support ingår. Våra vakuumsystem finns tillgängliga för försäljning men även för uthyrning i form av kort- eller långsiktiga avtal beroende på kundens behov.


 Ladda ner vår broschyr för semi-mobila och stationära lösningar här. Ladda ner vår broschyr för mobila lösningar här.

Kompletta vakuumsystem

Stopp i produktionen orsakat av damm eller spillt material kan bli kostsamt för ett företag. Genom att använda sig utav ett DISAB vakuumsystem kan man reducera dessa kostnader.
Läs mer »

Separata enheter

Ett vakuumaggregat, filteravskiljare och föravskiljare fungerar inte av sig själv, utan måste kopplas samman med ett komplett vakuumsystem för att fungera.
Läs mer »

Gatu- och industrisopmaskin

Det blir det mer och mer vanligt att städer och industrier upplever en ökad luftförorening. Vår spetskompetens inom vakuumteknik kan bidra till en förbättrad miljöpåverkan.
Läs mer »